Novinky

AGILITY 2.12.2018 SE RUŠÍ

1. prosince 2018 v 22:22
Agility se dne 2.12.2018 se kvůli nepřízi počasí ruší.

Ztráty a nálezy

18. listopadu 2018 v 17:47

Vážení návštěvnící,

v areálu ZKO Nymburk byl dnes nalezen telefon zn. Samsung, v případě, že víte, čí je, nebo je přímo Váš, obraťte se na Martinu Hronovou - tel.:604 917 255, email: polmari@seznam.cz

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI 2018 ZKO NYMBURK

17. listopadu 2018 v 0:49
Zveme Vás tímto na výroční členskou schůzi ZKO Nymburk, která se uskuteční v neděli dne

16.12.2013 od 16:00
v malé společenské místnosti Pivovaru Nymburk - u sládka (Pražská 581, Nymburk)
po schůzi bude možno zaplatit
členské příspěvky na rok 2019 a kauce na brigády 2019

seznam aktuálně odpracovaných hodin, nároky na vrácení záloh či údaje o záloze na rok 2019 najdete na www.zkonymburk.cz sekce klub/brigády

Program výroční členské schůze 2018:
 1. zahájení
 2. volba předsedajícího
 3. schválení programu, jednacího a volebního řádu, volba komise (mandátová, volební, návrhová = jedna komise), zpráva mandátové komise
 4. hlasování o přijetí nových členů
 5. změny stanov + změna výše členského příspěvku
 6. bilance roku 2018 - shrnutí akcí během roku, udělení cen výletníkům roku 2018, stav členské základny, porovnání se schváleným rozpočtem, zpráva revizní komise
 7. plán činnosti pro rok 2019 - tréninky, akce, odměny instruktorům, návrh investic, návrh a schválení rozpočtu
 8. upřesnění povinností a práv členů klubu
 9. volba nového výboru a revizora
 10. změna sídla ZKO Nymburk č. 469
 11. různé
 12. diskuze

NEDÍLNÝMI PŘÍLOHAMI TÉTO POZVÁNKY JSOU:
· Program výroční členské schůze 2018
· Návrh jednacího řádu členské schůze 2018
· Návrh volebního řádu členské schůze 2018
· Návrh kandidátů na funkce ve výboru a revizní komisi

veškeré přílohy mají členové ZKO v mailu.

Během schůze bude k dispozici lehké občerstvení.

Za výbor ZKO Nymburk

Martina Hronová, předsedkyně

Zveme Vás na 8.výlet roku

1. listopadu 2018 v 23:01
Zveme Vás na 8. a zároveň poslední výlet tohoto roku.
Bude se konat v sobotu 10.11. a pojedeme do Kutné hory.
Přihlašujte se, prosím, prostřednictvím e-mailu na adresu polmari@seznam.cz
Jako předmět uveďte: výlet listopad
V přihlášce uveďte:
→ jména lidí
→ jména psů
→ Vaše telefonní číslo
po přihlášení dostanete propozice výletu mailem

Změna času tréninků agility

19. října 2018 v 4:00

Upozorňujeme, že v zimním čase - tj. od 28.10. bude trénink agility v neděli vždy od 11:00 hodin.

Zveme Vás na 7.výlet roku

27. září 2018 v 0:46
Zveme Vás na 7. výlet tohoto roku.
Bude se konat 13.10. a pojedeme do údolí Doubravy.
Nově se přihlašujte prostřednictvím e-mailu na adresu polmari@seznam.cz
Jako předmět uveďte: výlet říjen
V přihlášce uveďte:
→ jména lidí
→ jména psů
→ Vaše telefonní číslo
po přihlášení dostanete propozice výletu mailem 
 

Reklama